Nieodpłatna pomoc psychologiczna

BEZPŁATNE
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYKOSY

W SIEDZIBIE
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYKOSACH

2 RAZY W MIESIĄCU

w godzinach od 15.00  do  19.00

Zapisy pod nr telefonu 61 28 515 35