Struktura zatrudnienia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Kwaśniewska


Główny Księgowy

mgr Iwona Stępa

Specjalista Pracy Socjalnej

Anna Jędraszak


Pracownicy Socjalni

mgr Arleta Wojtaszak

Katarzyna Łapigrosz

Asystent Rodziny

mgr Monika Koch


Inspektor ds. księgowości, kadr i administracji

mgr Anna Dolniak - Wędzikowska