Struktura organizacyjna OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Kwaśniewska

Świadczy bezpośrednią obsługę dla osób/rodzin/klientów w siedzibie Ośrodka w sprawach skarg i wniosków oraz udzielania porad specjalistycznych w ramach wykonywania swoich zadań/kompetencji:
- w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 13:30
- w pozostałe dni robocze w godzinach pracy Ośrodka, w miarę dyspozycji czasowej

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Luma (na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pani Iwony Stępa)

Inspektor ds. księgowości, kadr i administracji
mgr Zuzanna Grząślewicz

W dni robocze, w godzinach pracy Ośrodka świadczy bezpośrednią obsługę dla osób/rodzin/klientów w siedzibie Ośrodka w sprawach z zakresu:
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- Karty Dużej Rodziny
- Wielkopolskiej Karty Rodziny

Asystent Rodziny
mgr Monika Koch

DYŻUR: w każdą środę, w godzinach od 8:00 do 13:00
REJON: Gmina Krzykosy

Pracownicy socjalni

Anna Jędraszak - specjalista pracy socjalnej

DYŻUR: w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 15:00
REJON:
Solec Wlkp., Przymiarki, Bogusławki, Sulęcinek, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny.

mgr Arleta Wojtaszak - pracownik socjalny

DYŻUR: w każdy wtorek w godzinach do 8:00 do 14:00
REJON
: Pięczkowo, Witowo, Lubrze.

mgr Katarzyna Łapigrosz - pracownik socjalny

DYŻUR: w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 14:00
REJON:
Krzykosy, Małoszki, Sulęcin, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Borowo, Garby, Kaźmierki, Murzynówko, Wiosna, Wygranka, Wiktorowo, Antonin, Bronisław, Baba.