Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Krzykosy "Najlepiej Razem"

W ramach projektu systemowego pn. DAJMY SOBIE SZANSĘ - INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ" utworzono stowarzyszenie działające na rzecz mieszkańców Gminy Krzykosy.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Krzykosy "Najlepiej Razem"

numer KRS 0000456350

Zarząd: zmieniony od listopada 2017

1. Przewodnicząca

Taciak Małgorzata

2. Wiceprzewodniczący

Kwaśniewska Anna

3. Skarbnik

Nowak Alina

Komisja rewizyjna: zmieniona od listopada 2017

1. Przewodnicząca: Danuta Rozmiarek

2. Zastępca: Urszula Szczesna

3. Sekretarz: Edyta Walkiewicz