Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 21.02.2020r. do 28.02.2020r. akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Ww. okresie, Prokuratorzy w godzinach urzędowania, w siedzibie Prokuratury przy ul. Daszyńskiego 5, pełnić będą dyżury – udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

Ww. okresie, Pani Arleta Wojtaszak (pracownik socjalny) w godzinach urzędowania w siedzibie tut. Ośrodka, pełnić będzie dyżur, a w razie potrzeby podejmie współpracę z Prokuratorem.