Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 22.02.2021r. do 28.02.2021r. akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Ww. okresie, Prokuratorzy w godzinach urzędowania, w siedzibie Prokuratury przy ul. 20 Października 16, pełnić będą dyżury telefoniczne – udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

Ww. okresie, Pani Arleta Wojtaszak (pracownik socjalny) w godzinach urzędowania w siedzibie tut. Ośrodka, pełnić będzie dyżur (tel. 61/28-515-35), a w razie potrzeby podejmie współpracę z Prokuratorem.